Ett og annet om RamZalt MC Helgeland.

RamZalt glede

RamZalt MC Helgeland begynte sine spede omdreininger ute på Sleneset i Lurøy Kommune i 2008. Klubben ønsker seg medlemmer fra hele Helgelandsregionen, men tar også opp medlemmer fra andre regioner. Klubben er en sammenslutning av mennesker som ønsker seg en mer organisert tilnærming til det vesentligste omkring MC. Turkjøring, opplevelser og samhold er stikkord for oss. Klubben er demokratisk organisert, men har en løselig og tolerant driftsform. Forslag og innspill fra medlemmer (og andre) på klubbens driftsform mottas gjerne.

En bekvem moral og en stødig mellommenneskelig framferd både ovenfor medlemmer innad i klubben og ovenfor andre utenfor miljøet er noe som klubben oppfordrer til. Men de som forlanger perfeksjonisme på moral og på
de mellommenneskelige normer oppfordres til å finne andre klubbmiljøer.

RamZalt MC Helgeland er en romslig, fordomsfri og åpensindig motorsykkelklubb og setter ingen grenser for verken kjønn, rase eller andre relasjoner. Klubbens vedtekter vil kunne regulere særegne forhold. RamZalt MC Helgeland ønsker gjerne at det starter opp søsterklubber i andre deler av landet i regi av klubbens ånd. Det formodes at søsterklubber stiftes på demokratisk vis samt bruker RamZalt MC Helgelands sine vedtekter som ramme. Klubbens logoer skal da brukes og det eneste som kan endres er regionnavn. Stedsnavn kan under tvil benyttes. Eventuelle arrangement blir presentert på klubbens webside og vil i hovedsak bli dugnadsbasert.

RamZalt MC Helgeland ser for seg at klubben skal kommunisere mest mulig via vår hjemmeside. Slik nåes medlemmene mest mulig effektivt.

IMG_1278